Get Adobe Flash player

วิธีการจัดส่ง

การจัดส่งสินค้าจนถึงมือลูกค้าในร้านออนไลน์ของเรามี 3 รูปแบบด้วยกัน
ซึ่งการจัดส่งแตละแบบจะอ้างอิงตามความต้องการและความสะดวกของลูกค้าแต่ละท่าน

(1.) การจัดส่งสินค้าแบบ EMS ด่วนปกติ (สำหรับลูกค้าที่โอนเงิน) 

ระยะเวลาในการจัดส่ง ( สินค้าทุกชิ้นจัดส่งแบบพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ)
► เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน. นับถัดจากวันส่งสินค้า
► ต่างจังหวัด จะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ นับถัดจากวันส่งสินค้า
ตรวจสอบเลขพัสดุ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx?lang=th

(2.) ส่งสินค้าแบบ รอจ่ายที่ไปรษณีย์ หรือ พัสดุเก็บเงินปลายทาง (พกง.)
ลุกค้าที่สั่งแบบ พกง.พนักงานจะโทรแจ้งเลขพัสดุใน 24 ชั่วโมงหลังจากการสั่งซื้อ เมื่อทราบหมายเลขพัสดุสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะที่เว็บไซต์ได้ตลอดเวลาว่าสินค้าถึงหรือยัง? และให้ไปรับสินค้าพร้อมจ่ายเงินค่าสินค้า ตามไปรษณีย์ใกล้บ้านที่ลูกค้าแจ้งมา โดยแจ้งเลขพัสดุ บางกรณีต้องใช้บัตรประชาชนของท่านเพื่อการตรวจสอบชื่อผู้รับสินค้า ให้เตรียมไปด้วยครับ..
ระยะเวลาในการจัดส่ง พกง. ( สินค้าทุกชิ้นจัดส่งแบบพัสดุ EMS ด่วนพิเศษ)
► เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะได้รับสินค้าภายใน 1-2 ชม. นับถัดจากวันส่งสินค้า
► ต่างจังหวัด จะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ นับถัดจากวันส่งสินค้า
ตรวจสอบเลขพัสดุ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx?lang=th

ส่งพัสดุตรวจสอบพัสดุ

รอบการจัดส่งสินค้า (ส่งสินค้าจันทร์-เสาร์เท่านั้น)
► แจ้งโอน วันจันทร์-ศุกร์ ภายในเวลา 14.30 น. ของวันนั้น สามารถจัดส่งสินค้าได้ในวันนั้น
► แจ้งโอน วันจันทร์-ศุกร์ หลังเวลา 14.30 น ของวันนั้น เริ่มจัดส่งสินค้าภายในวันถัดไป
► แจ้งโอนเงิน วันเสาร์ ก่อนเวลา 10:30 สามารถจัดส่งสินค้าได้ในวันนั้น
► แจ้งโอนเงิน วันเสาร์ หลังเวลา 10:30 ถึง วันอาทิตย์ สินค้าจะจัดส่งวันจันทร์ทั้งหมด
** กรณีติดวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดของทางไปรษณีย์ สินค้าจะจัดส่งในวันเปิดทำการถัดมา

หมายเหตุ:
* หากไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบและติดตามสินค้าให้อย่างเร่งด่วน
* หากลูกค้าแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าผิดพลาด และสินค้าถูกตีกลับมาที่บริษัทฯทางเราขอสงวนสิทธิในการจัดส่งอีกครั้งโดยการสนับสนุนค่าจัดส่งด้วยตัวท่านเอง (ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคิดอัตราจริงตามที่ไปรษณีย์ไทยกำหนด)


(3.) บริการแมชเซ็นเจอร์ในเขตกรุงเทพ-ปริมลฑล และพื้นที่ใกล้เคียง
► บริการโดยมอเตอร์ไซต์ หรือรถยนต์ ส่งถึงหน้าบ้านท่าน ภายในระยะเวลา 1-5 ชม.
► หากคิวเต็มในวันนั้นๆ แมชเซ้นเจอร์จะโทรแจ้งและขอเลื่อนไปในวันถัดไป
** ยอดสั่งซื้อ 2,000 ขึ้นไปส่งฟรี หากยอดต่ำกว่า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท สามารถจ่ายหน้างานกับแมชเซ็นเจอร์ได้เลย..
MESSENGER