Get Adobe Flash player

การรับประกัน

เฮงเฮง-1 เว็บไซต์หลัก มีนโยบายรับประกันสินค้าดังนี้..

1.รับประกันว่าสินค้าเป็นของแท้100% กรณีลูกค้าท่านพบและมีหลักฐานว่าของเราเป็นของปลอมเลียนแบบ ใช้แล้วไม่ได้ผล เรายินดีชดให้ค่าเสียหาย คืนเงินหรือคืนของ ทุกบาทที่ลูกค้าจ่ายเงินมา เต็ม 100%  ภายในระยะเวลา 10  วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และ สินค้าจะไม่ถูกเปิดใช้ก่อนเป็นอันขาด

2.รับประกันคุณภาพ ใช้แล้วไม่เหมือนเดิม หรือไม่ได้ผลดังที่ตั้งใจไว้สามารถส่งสินค้าคืนและรับเงินคืนได้ เราสามารถชดใช้ตามจำนวนที่เหลือของสินค้า โดยค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าลูกค้าเป็นคนจ่ายเอง

3.รับประกันการณีสุญหายไม่ครบ ส่งผิด ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย ลูกค้าสามารถ แจ้งทันที ส่งคืน และ รับสินค้าใหม่ได้ภายใน 10  วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยค่าใช้จ่ายในการส่งทางบริษัทจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด

4.การรับเงินคืน ลูกค้าสามารถส่งสินค้าคืนพร้อมอธิบายเหตุผลรายละเอียด พร้อมแจ้งเลขบัญชีของท่านแนบมาเก็บพัสดุ เพื่อรับเงินคืน

post